PRODUKTY
PACHYMETRE A ULTRAZVUKY

Ultrazvuk NIDEK US 500(P), A-Scan, biometria, pachymetria Stiahnuť prospekt

Ultrazvukový prístroj NIDEK US-500(P) je schopný merať axiálnu dĺžku, prednokomorovú hĺbku, hrúbku šošovky, dĺžku sklovca. US-500(P) je vybavený aj módom pre meranie oka s kataraktou (ku zmeraniu skryštalizovanej šošovky používa výpočet s inou rýchlosťou šířenia zvuku), čím je dosiahnutá vyššia presnosť. V kombinácii s možnosťou nastavenia spúštacej úrovne je oproti bežným prístrojom možné aj meranie oka s kataraktou. Pre výpočet IOL (vnútroočná šošovka) je možné zvolit jeden zo šiestich prednastavených vzorcov (SRK, SRK-2,SRK-T, BINKHORST, HOFFER Q, HOLLADAY), v prístroji môže byť uložených až 16 typov IOL. Pre lepšiu prehladnosť je možné porovnávať výsledky meraní priamo na displeji. Použitím pachymetrickej sondy (iba model US-500P) je možné prístroj ľahko použíť aj ako pachymeter (vrátane možnosti piatich pachymetrických máp). Ovládať prístroj možno pomocou dotykového displeja, alebo pedálu. Výsledky je možné vytlačiť pomocou vstavanej tlačiarne.

Ultrazvuk NIDEK US 4000, A-Scan aj B-Scan, biometria, pachymetria Stiahnuť prospekt

Podobne ako NIDEK US 500(P) je ultrazvukový prístroj NIDEK US-4000 je kompaktný, jednoducho ovládateľný pomocou naklápacieho dotykového displeja, bez potreby pripájania k PC. Jeho hlavnými prednosťami sú enormne rýchla biometria a presnosť merania hrúbky rohovky. Zmerané výsledky je možné vytlačiť na vstavanej termotlačiarni. V ovládacom programe je zakomponovaných viacero vzorcov pre výpočet IOL. NIDEK US 4000 sa od modelu US 500(P) líši iba možnosťou použiť B-Scan a disponuje video výstupom (formát NTSC).

Bezkontaktný tonometer s pachymetrom NIDEK NT-530PStiahnuť prospekt

Prístroj kombinuje meranie hrúbky rohovky a vnútroočného tlaku, to všetko bezkontaktne. Tonopachy ihneď po meraní vypočíta skorigovaný vnútroočný tlak s ohľadom na hrúbku rohovky. Prístroj disponuje 3D (trojrozmerná - v osiach x, y, z) automatickou lokalizáciou meraného oka, automatickou reguláciou intenzity vyfukovaného prúdu vzduchu, elektricky ovládanou bradovou opierkou, vstavanou tlačiareňou a výklopným, farebným LCD displejom. Vyšetrenie je veľmi rýchle a pohodlné, tak ako pre vyšetrujúceho, tak i pre pacienta.

Autorefraktometre/Keratometre
Tonometre
Perimetre
Topografy
Pachymetre a ultrazvuky
Štrbinové lampy
Fotosystém
OCT
Funduskamery
Lasery
Operačné prístroje
Fokometre
Optotypy
Foroptery
Synoptofor
Vyšetrovacie jednotky, stolíky
Pomôcky a ďalšie prístroje
KONTAKT