PRODUKTY
OCT (Optical coherence tomography) - retinálna tomografia

RS - 3000 Stiahnuť prospekt

Skener sietnice so simultánnym OCT a SLO obrazom. Ďalšími atribútmi RS-3000 sú vysoká kvalita obrazu, dosiahnutá pokrokovou metódou redukcie šumu, vysoká rýchlosť skenovania (53 000 A-skenov/sek), 3-D obraz za 1,6 sek., jednoduchosť obsluhy - automatické zaostrovanie. Výkonný softvér, umožňujúci ukladanie zmeraných výsledkov a podrobnú analýzu zosnímaných obrázkov sietnice v šiestich vrstvách. Následné vyšetrenia s identickými parametrami umožňujú sledovanie a porovnávanie priebehu patologických zmien na sietnici.

RS - 3000 LiteStiahnuť prospekt

Novinkou od firmy NIDEK je OCT prístroj určený pre menej náročných zákazníkov a menšie pracoviská. RS-3000 Lite si ponecháva vysoké rozlíšenie snímkov a klinicky užitočné analýzy známe z prístroja RS-3000. Skenovanie sietnice je uskutočnené prostredníctvom OCT Phase Fundus systému. Vysoká kvalita obrazu je dosiahnutá pokrokovou metódou redukcie šumu, vysoká rýchlosť skenovania (53 000 A-skenov/sek), 3-D obraz za 1,6 sek., jednoduchosť obsluhy - automatické zaostrovanie. Výkonný softvér, umožňujúci ukladanie zmeraných výsledkov a podrobnú analýzu zosnímaných obrázkov sietnice v šiestich vrstvách. Prístroj umožnuje sledovať stav pacienta pomocou analýzy následných vyšetrení a porovnávať tak progres zmien na sietnici v čase.

Autorefraktometre/Keratometre
Tonometre
Perimetre
Topografy
Pachymetre a ultrazvuky
Štrbinové lampy
Fotosystém
OCT
Funduskamery
Lasery
Operačné prístroje
Fokometre
Optotypy
Foroptery
Synoptofor
Vyšetrovacie jednotky, stolíky
Pomôcky a ďalšie prístroje
KONTAKT