PRODUKTY
TONOMETRE

Bezkontaktný tonometer s pachymetrom NIDEK NT-530PStiahnuť prospekt

Prístroj kombinuje meranie hrúbky rohovky a vnútroočného tlaku, to všetko bezkontaktne. Tonopachy ihneď po meraní vypočíta skorigovaný vnútroočný tlak s ohľadom na hrúbku rohovky. Prístroj disponuje 3D (trojrozmerná - v osiach x, y, z) automatickou lokalizáciou meraného oka, automatickou reguláciou intenzity vyfukovaného prúdu vzduchu, elektricky ovládanou bradovou opierkou, vstavanou tlačiareňou a výklopným, farebným LCD displejom. Vyšetrenie je veľmi rýchle a pohodlné, tak ako pre vyšetrujúceho, tak i pre pacienta.

Bezkontaktný tonometer NIDEK NT-530Stiahnuť prospekt

Jednou z predností bezkontaktných tonometrov firmy Nidek je automatická regulácia intenzity vyfukovaného prúdu vzduchu (APC), ktorá výrazne spríjemní vyšetrenie. Lokalizácia meraného bodu, zaostrenie a sputenie merania prebieha automaticky. Užitočná je aj možnosť aktivovať kontrolu dostatočného roztvorenia viečok. Prístroj je vybavený vstavanou tlačiarňou a výklopným displejom.

Autorefraktometre/Keratometre
Tonometre
Perimetre
Topografy
Pachymetre a ultrazvuky
Štrbinové lampy
Fotosystém
OCT
Funduskamery
Lasery
Operačné prístroje
Fokometre
Optotypy
Foroptery
Synoptofor
Vyšetrovacie jednotky, stolíky
Pomôcky a ďalšie prístroje
KONTAKT