PRODUKTY
KONTAKT

OCULUS & Co, spol. s r.o.
Hontianska 1
821 09 Bratislava 2

Kancelária:
telefón a fax:
02/53411067
e-mail:


Predaj:
Ing. Kovár Ľubomír
0905 413 595

Servis:
Ing. Fusko Richard
0948 315 712
Ing. Breznický Marek

Autorefraktometre/Keratometre
Tonometre
Perimetre
Topografy
Pachymetre a ultrazvuky
Štrbinové lampy
Fotosystém
OCT
Funduskamery
Lasery
Operačné prístroje
Fokometre
Optotypy
Foroptery
Synoptofor
Vyšetrovacie jednotky, stolíky
Pomôcky a ďalšie prístroje
KONTAKT