PRODUKTY
FUNDUSKAMERY

NIDEK AFC 230 / 210 Stiahnuť prospekt

Nemydriatická funduskamera AFC-210 obsahuje všetky funkcie, potrebné pre jednoduché a rýchle získanie obrazu sietnice oka a jeho vyhodnotenie. Ku komfortu obsluhy prispieva hlavne automatické zaostrovanie na sietnicu. Prístroj umožňuje zachytávať aj stereosnímky a tiež vytvárať tzv. panoramatické snímky, zachytávajúce aj periférne oblasti sietnice. Umožňuje tiež robiť snímky predného segmentu oka. Použitý kvalitný fotoaparát sníma obrázky s veľmi vysokým rozlíšením, ktoré je možné pohodlne vyhodnocovať a editovať obslužným softvérom. Súčasťou softvéru je aj databáza pacientov, do ktorej je možné snímky prehľadne ukladať a podľa potreby v nej rýchlo vyhladávať.

Autorefraktometre/Keratometre
Tonometre
Perimetre
Topografy
Pachymetre a ultrazvuky
Štrbinové lampy
Fotosystém
OCT
Funduskamery
Lasery
Operačné prístroje
Fokometre
Optotypy
Foroptery
Synoptofor
Vyšetrovacie jednotky, stolíky
Pomôcky a ďalšie prístroje
KONTAKT