PRODUKTY
PERIMETRE

Centerfield® 2Stiahnuť prospekt

Počítačový perimeter firmy Oculus® je kompaktný prístroj ovládaný pomocou stolného počítača alebo notebooku. Aj napriek svojim kompaktným rozmerom je schopný merať videnie v periférii - až do 70° vo všetkých smeroch. Ako nadštandartné vybavenie je možné dodať mechanickú alebo elektrickú bradovú opierku.

Vzor výstupného protokolu z perimetra OCULUS Centerfield® 2,

Ide o jednu z možností výtlačku - Počítačový perimeter CENTERFIELD® 2 je celozorný perimeter 0 - 70° v horizontálnej a vertikálnej rovine pre normálnu statickú perimetriu, farebnú perimetriu (modro-žltú) a automatickú kinetickú perimetriu 0 – 36°. Stimulačné body sa zobrazujú novým projekčným systémom zozadu (patentované), vďaka čomu je zachovaná rovnaká veľkosť a intenzita bodov. Perimeter obsahuje množstvo programov pre skúšanie v rôzných oblastiach zorného poľa. (Napr. Screeningový, glaukomový, macula vrátane možnosti vytvárania vlastného skušobného programu, atď.). Maximálny počet skúšaných bodov je 249, v centrálnej oblasti 0-30° max. 188. Možnosť ukladania nameraných dát do pamäte, následné porovnávanie s novými výsledkami vrátane vyhodnotenia zlepšenia, resp. zhoršenia pacientovho zorného poľa. Výtlačok výsledkov v úrovňových symboloch, dB, stupňoch šedej, statistických krivkách apod.

Twinfield® 2Stiahnuť prospekt

Počítačový perimeter Twinfield® 2 firmy Oculus® umožňuje meranie periférie zorného poľa až do 90° vo všetkých smeroch (180°). Je ovládaný pomocou stolného počítača alebo notebooku. Má elektrickú bradovú opierku, ovládanú z klávesnice pripojeného počítača. Umožňuje robiť aj farebnú a kinetickú perimetriu. V ovládacom softvéri je niekoľko vyšetrovacích programov od výrobcu, užívateľ však má možnosť, vytvoriť si vlastné vyšetrovacie programy podľa svojich požiadaviek.

Autorefraktometre/Keratometre
Tonometre
Perimetre
Topografy
Pachymetre a ultrazvuky
Štrbinové lampy
Fotosystém
OCT
Funduskamery
Lasery
Operačné prístroje
Fokometre
Optotypy
Foroptery
Synoptofor
Vyšetrovacie jednotky, stolíky
Pomôcky a ďalšie prístroje
KONTAKT