PRODUKTY
AUTOREFRAKTO-KERATOMETRE

Tonoref II (Autorefrakto-kerato-tonometer)Stiahnuť prospekt

Prístroj kombinuje meranie refrakcie, keratometrie a vnútroočného tlaku, všetko bezkontaktne. Autorefraktokeratotonometer meria objektívnu refrakciu, zakrivenie rohovky v centre, vnútroočný tlak (vrátane funkcie APC) priemer rohovky, priemer zrenice a PD. Ďalšími atribútmi Tonoref II sú 3D (trojrozmerná - v osách x, y, z) automatická lokalizácia meraného oka, elektricky ovládaná bradová opierka, vstavaná tlačiareň a výklopný farebný LCD displej.

Automatický refrakto/keratometer NIDEK ARK-1Stiahnuť prospekt

● Refraktometer a keratometer (meranie v centre aj sagitálne)

● automatická lokalizácia meraného bodu v smere osi y (vertikálne)

● automatické spustenie merania, meranie PD, meranie šírky rohovky a pupily

● možnosť nasimulovať vykorigovanie nameraných hodnôt pacientovej refrakčnej vady, ktorú pacient môže ihneď subjektívne posúdiť (vrátane adície)

● rýchla vstavaná termo tlačiareň s automatickým narezaním papiera

● elektricky ovládaná bradová opierka

● výklopný farebný displej

Automatický refrakto/keratometer NIDEK ARK-1aStiahnuť prospekt

● Refraktometer a keratometer (meranie v centre aj sagitálne)

● 3D automatická lokalizácia meraného bodu

● automatické spustenie merania, meranie PD, meranie šírky rohovky a pupily

● možnosť nasimulovať vykorigovanie nameraných hodnôt pacientovej refrakčnej vady, ktorú pacient môže ihneď subjektívne posúdiť (vrátane adície)

retroiluminačný mód, meranie opacity, meranie akomodačnej šírky

● rýchla vstavaná termo tlačiareň s automatickým narezaním papiera

● elektricky ovládaná bradová opierka

● výklopný farebný displej

Automatický refraktometer NIDEK AR-1Stiahnuť prospekt

● Refraktometer

● automatická lokalizácia meraného bodu v smere osi y (vertikálne)

● automatické spustenie merania, meranie PD, meranie šírky pupily

● rýchla vstavaná termo tlačiareň s automatickým narezaním papiera

● elektricky ovládaná bradová opierka

● výklopný farebný displej

Automatický refraktometer NIDEK AR-1aStiahnuť prospekt

● Refraktometer

● 3D automatická lokalizácia meraného bodu

● automatické spustenie merania, meranie PD, meranie šírky pupily

● možnosť nasimulovať vykorigovanie nameraných hodnôt pacientovej refrakčnej vady, ktorú pacient môže ihneď subjektívne posúdiť (vrátane adície)

retroiluminačný mód, meranie opacity, meranie akomodačnej šírky

● rýchla vstavaná termo tlačiareň s automatickým narezaním papiera

● elektricky ovládaná bradová opierka

● výklopný farebný displej

Ručný, automatický refrakto/keratometer NIDEK ARK-30Stiahnuť prospekt

Refraktometer a keratometer, mobilné zariadenie, (pamäť až pre 30 pacientov-60 očí), automatické spúšťanie meraní, možnosť i pevného upevnenia (napr. na štrbinovú lampu), možnosť merať i ležiacich pacientov, modul tlačiarne a nabíjačky.

Ručný, automatický refraktometer NIDEK AR-20Stiahnuť prospekt

Refraktometer, mobilné zariadenie, (pamäť až pre 30 pacientov-60 očí), automatické spúšťanie meraní, možnosť i pevného upevnenia (napr. na štrbinovú lampu), možnosť merať i ležiacich pacientov, modul tlačiarne a nabíjačky.

Autorefraktometre/Keratometre
Tonometre
Perimetre
Topografy
Pachymetre a ultrazvuky
Štrbinové lampy
Fotosystém
OCT
Funduskamery
Lasery
Operačné prístroje
Fokometre
Optotypy
Foroptery
Synoptofor
Vyšetrovacie jednotky, stolíky
Pomôcky a ďalšie prístroje
KONTAKT